Stressless H2O

Stressless H2O

РЕЗУЛЬТАТ СЕЛЕКЦІЇ З ПІДВИЩЕНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ!

Головною проблемою сільського господарства є вироблення більших обсягів продукції високої якості.

Останнім часом аграрії зіткнулися з низкою проблем під час вирощування кукурудзи, як-от посушлива погода влітку й посилення регуляторних обмежень (використання водних ресурсів, використання хімічних засобів тощо).

За таких обставин наші дослідники запроропонували сортові вирішення шляхом виведення продуктивніших гібридів.

Лінійка Stressless H2O має вбудовану на генетичному рівні високу продуктивність незалежно від умов за недостатньої зволоженості й повністю відповідає встановленим характеристикам.
 


Ця селекція гібридів стала результатом спільної роботи відділу досліджень «RAGT Семенс» (створення генетичного матеріалу) і служби технічного розробляння, яка здійснила відпрацювання властивостей нових гібридів у промисловому масштабі (висівання на полі).

АДАПТАЦІЯ ДО ОБМЕЖЕНИХ УМОВ З БОКУ ГЕНЕТИКИ
Цей гібрид має генетичну схильність до обмежених умов (адаптовані батьківські лінії).

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА НОРМАЛЬНИХ ТА ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ
Продуктивність гібриду проявляється, насамперед, під час вирощування за добрих і дуже добрих умов.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА УМОВ ОБМЕЖЕНИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Під час вирощування за умов обмеженого поливання цей гібрид проявляє себе якнайліпше й забезпечує добру продуктивність без ознак зниження.

ВІДСУТНІСТЬ ЗНИЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ ЗА ОБМЕЖЕНИХ УМОВ

КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ, ЯК ПОРІВНЯТИ ЗІ СТАНДАРТАМИ НА РИНКУ
Гібрид показує кращий потенціал, як порівняити з більшістю гібридів його групи.
 


Високопродуктивні гібриди кукурудзи Stressless H2O відповідають головним вимогам сільгоспвиробників:

1) ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА НОРМАЛЬНИХ ТА ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

2) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА УМОВ ОБМЕЖЕНИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ